🖨
Favorite

Hariye Giyechi Chords

  G               D
Hariye giyechi, eito joruri khobor
 G                  D
obak dui chokhe, chaya kape bhoye ovimane
  G           D
hariye jaoar, niyom nei ekhane
  G            D
harabo bole, paa tipe egote gelei
 
    C      D     Am
gota shohor bati jele shotorko
     C     D      G
paye paye harabar jaiga khuje mori
    C      D     Am
gota shohor bati jele shotorko
     C     D      G
paye paye harabar jaiga khuje mori
 
  G       C
Kothao nei jhumjhum ondhokar
  G        D
tokkhok daka nishuti te
  G      C        D
rupkotha shune shiure othe na gaa
  G      C
shopne amar shorire keu
  G       D
chorai na shiuli ful
  G       C      D
alor akash nuye eshe choy na kopal
 
  G       C
Kothao nei jhumjhum ondhokar
  G        D
tokkhok daka nishuti te
  G      C        D
rupkotha shune shiure othe na gaa
  G      C
shopne amar shorire keu
  G       D
chorai na shiuli ful
  G       C      D
alor akash nuye eshe choy na kopal
 
  G               D
Hariye jaini tobu, etai joruri khobor
  G                D
akangkha ar hotashai hariye jawar kono mane nei
  G               D
Hariye jaini tobu, etai joruri khobor
  G                D
akangkha ar hotashai hariye jawar kono mane nei
 
  G           D
nibir ghore adho alo bisshashe
  C           D
buk'er govire kar jeno dak ashe
  G           D
nibir ghore adho alo bisshashe
  C           D
buk'er govire kar jeno dak ashe
 
    C    D      Am
Jodi konodin jhore jhore jai ondhokar
 C       D       G
bhalobasha dhuye dei gota mukh amar
    C      D     G
duchokhe shopno bhore diye jai keu
     C   D     G
jodi konodin otut bisshashe
     C D     G
jodi konodin, jodi konodin
     C D     G
jodi konodin, jodi konodin
     C D     G
jodi konodin, jodi konodin
    C  D     G
jodi konodin... jodi konodin
Tags: easy guitar chords, song lyrics, Arnob
TitleType