Artist Profile

Timro Nai Maya Chords

Capo 4 Key B

[Verse 1]
 
G
TImro nai maya lagdachha sahili
 
Samjhanchu chhin chhina
      C
Timile maya nagare pani
         G
Samjhanchhu din dina
G
Timro nai maya lagdachha sahili
 
Samjhanchu chhin chhina
      C
Timile maya nagare pani
         G
Samjhanchhu din dina
      C
Timile maya nagare pani
         G
Samjhanchhu din dina
 
[Verse 2]
 
G
Aja ra maile bhaatai ra khayo
 
Tiun ta gabha ko
G         C
Ke maya garthyou, timi le sanu
       G
Ma jasto jaba ko
G
Aja ra maile bhaatai ra khayo
 
Tiun ta gabha ko
G         C
Ke maya garthyou, timi le sanu
       G
Ma jasto jaba ko
G         C
Ke maya garthyou, timi le sanu
       G
Ma jasto jaba ko
 
[Verse 3]
 
G
Himal chuli tyahi palla patti
 
Dekhdachu brinda bann
G      C
Pahada bhaye rasauthyo hola
        G
Nisthuri timro mann
G
Himal chuli tyahi palla patti
 
Dekhdachu brinda bann
G      C
Pahada bhaye rasauthyo hola
        G
Nisthuri timro mann
G      C
Pahada bhaye rasauthyo hola
        G
Nisthuri timro mann
 
[Verse 4]
 
G
Rato ra choli nilo ra choli, kun choli siyeko
G       C             G
Yo geet maile gayeko haina, samjhai diyeko
G
Rato ra choli nilo ra choli, kun choli siyeko
G       C             G
Yo geet maile gayeko haina, samjhai diyeko
G       C             G
Yo geet maile gayeko haina, samjhai diyeko

Tags: easy guitar chords, song lyrics, Jhalak Man Gandarbha