Artist Profile

Lashuv Habaita Chords

Capo 2(Key: D)

[Intro]
Am  C  G  F
 
[Verse]
Am
Higiya hazman lehit’orer
C
La'azov hakol lehit’gaber
     G
Lashuv habaita
     F
Lo lechapes makom acher
 
Am
Higiya hazman lehishtanot
C
Gam im fis’fasnu tachanot
     G
Efshar laredet yesh rakevet
   F
Chazara lash'chunot
 
 
[Pre-Chorus]
Am
Hakol efshar rak im nirtzeh
C
Hamechapes tamid motzeh
G
Gam im hu nimtza ey sham
F
Harchek bakatzeh
 
Am
D’latot shamayim lo ninalu
C
U'kshehaben koreh hatzilu
G
Abba shebashamayim
F
Magiya afilu
 
 
[Chorus]
 F       G    Am
Afilu she'asinu mashehu rah
        C
Hu mochel vesole'ach
      G   Dm
Mochel vesole'ach
F       G Am
Moshit yado le'ezra
       C
Venoten berachamav
       G
Et hakoach letaken
Dm    Am
Velashuv elav
 
Am
Oh oh oh...
C
Oh oh oh...
G
Oh oh oh…
F
Oh oh oh...
F G Am
Oh oh oh...
Am
Oh oh oh...
C
Oh oh oh...
G
Oh oh oh...
F
Oh oh oh…
 
 
[Verse]
Am
Higia hazman lehitcharet
C
Im kvar livro’ach az mehachet
      G
Im kvar lakachat az lakachat
F
Bishvil latet
 
Am
Veze hazman lehitkarev
C
Lo lefached mehake'ev
     G
Ve’im latet az kvar latet
  F
Mikol halev
 
 
[Pre-Chorus]
Am
Hakol efshar rak im nirtzeh
C
Hamechapes tamid motzeh
G
Gam im hu nimtza ey sham
F
Harchek bakatzeh
 
Am
D’latot shamayim lo ninalu
C
U'kshehaben koreh hatzilu
G
Abba shebashamayim
F
Magiya afilu
 
 
[Chorus]
 F       G    Am
Afilu she'asinu mashehu rah
        C
Hu mochel vesole'ach
      G   Dm
Mochel vesole'ach
F       G Am
Moshit yado le'ezra
       C
Venoten berachamav
       G
Et hakoach letaken
Dm    Am
Velashuv elav
Tags: Easy chords, guitar chords for, chords of a song, song lyrics by Ishay Ribo