Artist Profile

Umaasa Chords

Capo 1 Key Ab

[Chorus]
 
G
Umaasa kahit na wala na
G
Umaasa kahit na wala na
 
 
[Interlude]
 
G A C B C B
G A C B C D
G A C B C B
G A C B C D
 
 
[Verse]
 
  G
Ngayong gabi hindi na padadaig
  G
Handang haharapin hindi kakapit 

sa patalim kahit na
 
 
[Chorus 2]
 
G A C B C B  G A C B C D
U ma a sa ka hit na wa la na
G A C B C B  G A C B  C D G
U ma a sa ka hit na wa la nang pag-asa
 
 
[Interlude]
 
G
 
 
[Verse 2]
 
  G
Pikit-mata akong sasagupa
  G
Hindi aatras hangga't mayroong 

lakas kahit na
 
 
[Chorus 3]
 
G A C B C B  G A C B C D
U ma a sa ka hit na wa la na
G A C B C B  G A C B  C D G
U ma a sa ka hit na wa la nang pag-asa
G
Pag-asa Pag-asa Pag-asa
 
 
[Bridge]
 
G
Ano man ang mangyari ako'y laging naririto
    G
Handang tumulong ano mang 

oras 'di ka na mabibigo
 G
Ikaw lamang ang tinitibok nitong aking puso
     G
Sa bawat pintig nito hanggang 

huminto sa 'yo lumulukso
G
Kapag ika'y nalulumbay hawakan 

mo ang iyong kamay
G
Kapag ika'y naluluha hindi ako mawawala
G
Kapag ika'y nalulungkot ika'y patatawanin
G
'Pag nalagay sa alanganin ako'y tatawagin
G
At dali-daling darating 

kung ito'y kakailanganin
G
Ako'y magsisilbing kawayan sa lakas ng hangin
G
Ako ay ikaw at ikaw ay ako
G
Pumapaindalog sa ikot ng mundo
 
 
[Chorus 4]
 
G
Umaasa kahit na wala na
 
Umaasa kahit na wala nang umaasa
 
 
[Chorus 5]
 
G A C B C B  G A C B C D
U ma a sa    u ma a sa
G A C B C B  G A C B C D
U ma a sa    u ma a sa
 
 
[Chorus 6]
 
G A C B C B  G A C B C D
U ma a sa ka hit na wa la na
G A C B C B  G A C B  C D G A C B
U ma a sa ka hit na wa la nang pag-asa
 
C B G A C B
Pag-asa
C D G A C B
Pag-asa
C B G A C B
Pag-asa
C D G
Pag-asa
Tags: easy guitar chords, song lyrics, 6CycleMind