Artist Profile

Twinkle Twinkle Little Star Letter Notes

C C   G  G  A A   G
Twinkle, twinkle, little star

F  F E E  D  D  C
How I wonder what you are!

G  G F F  E  E  D
Up above the world so high,

G  G  F F  E E  D
Like a diamond in the sky...

C  C   G  G  A A  G
Twinkle, twinkle, little star

F  F E E  D  D  C
How I wonder what you are!

Tags: easy piano letter notes, music, not huruf.